Prijave

Prijava izlagača

Prijavnica za izlagače za sudjelovanje na Izložbi –"Jesen u Lici"

Prijavnica za izlagače za sudjelovanje na Izložbi –"Jesen u Lici"

Prijavnica za izlagače za sudjelovanje na Izložbi –”Jesen u Lici”, 04.10. – 6.10. 2024. godine

Prijave će biti moguće putem formulara na mrežnoj stranici od 1. lipnja 2024 godine do popunjenosti predviđenih mjesta.

Rok prijave

Prijave za sudjelovanje na Izložbi dostaviti do 20. kolovoza 2024. godine. Pitanja možete postaviti putem e-maila: jesen@licko-senjska.hr

Uplata kotizacije:

 

Uskoro više

 

 

 

 

Zahvaljujemo svima na interesu. 

 

Prednost pri odabiru izlagača imat će prijavitelji koji su ranije podnijeli prijavu

 

Osnovni podatci izlagača:
Podaci o proizvodima koji se izlažu
Checkbox
Je li potreban pristup električnoj energiji
Privola za korištenje osobnih podataka*

Izlagač se obvezuje postaviti svoje proizvode na izložbeni štand najkasnije dva sata prije početka izložbe.

U slučaju spriječenosti sudjelovanja na izložbi, obavezno obavijestiti Organizatora najkasnije do 15. rujna 2024. godine.

Opći uvjeti izlaganja:

I.

Opći uvjeti izlaganja uređuju odnose između pravne ili fizičke osobe koja je popunila Prijavu, kao izlagača i Ličko-senjske županije kao organizatora.

II.

Organizator pridržava pravo otkazati izlagaču sudjelovanje na sajmu ukoliko ocijeni da Prijava ne odgovara sadržaju i kvaliteti izložbene priredbe i drugih bitnih razloga. Organizator zadržava pravo zabraniti izlaganje i ukloniti izlagačeve proizvode iz izložbenog prostora ukoliko utvrdi da upravo ti ne odgovaraju navodima izlagača te ih odstaniti na njegov trošak.

III.

Organizator ima odbiti prijavu u slijedećim slučajevima:

  • ukoliko organizator ima ne naplaćenih potraživanja prema izlagaču,
  • ukoliko izlagač na zahtjev organizatora ne dostavi potrebne dokumente,
  • ukoliko je traženi prostor već rasprodan.

IV.

Organizatoru je potrebno pismeno otkazati nastup 15 dana prije održavanja manifestacije. U slučaju naknadnog otkazivanja izlagaču će se zaračunati cjelokupan naručeni prostor.

V.

Neposrednu prodaju na manifestaciji izlagač će obavljati u skladu s važećim propisima i ukoliko je za istu registriran. Prihvatljivi su svi oblici registracije izlagača: trgovačko društvo, obrt, OPG, samostalna djelatnost, kućna radinost i dopunsko zanimanje.  

VI.

Obveznici fiskalizacije dužni su provoditi postupak fiskalizacije u prometu gotovinom sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 114/23). Obveznici fiskalizacije su pravne osobe, obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i ostali), ako su obveznici izdavanja računa te fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrti, slobodna zanimanja).

VII.

Za sve sudionike koji se predstavljaju sa alkoholnim proizvodima potrebno je odobrenje za prodaju navedenih proizvoda.

Više informacija o uvjetima prodaje alkoholnih proizvoda dostupno je na sljedećem linku: https://carina.gov.hr/prodaja-trosarinskih-proizvoda-i-proizvoda-koji-podlijezu-posebnim-porezima-na-trznicama-i-mjestima-prigodne-prodaje/3145 

Sudionici koji prodaju trošarinske proizvode moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima, i to kako slijedi:

– biti registrirani za djelatnost trgovine, odnosno za obavljanje kupnje i prodaje robe sukladno uvjetima propisanim Zakonom o trgovini i propisima donesenim na temelju Zakona o trgovini
– obavljanje neregistrirane djelatnosti je zabranjeno sukladno odredbama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
– obveza izdavanja računa provodi se sukladno odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u
– prodaja robe za gotovinu i provedba postupka fiskalizacije propisana je Zakonom o fiskalizaciji  u prometu gotovinom
– Zakonom o vinu propisana je između ostalog i obveza obilježavanja markicama, odnosno vrpcama vina koje će biti u prometu
– poštivati odredbe Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
– Zakonom o trošarinama i Pravilnikom o trošarinama propisane su obveze u vezi prijave djelatnosti i registracije trošarinskih obveznika, kao i označavanja i stavljanja u promet alkohola i alkoholnih pića i duhanskih prerađevina

Sukladno Općoj uredbi EU o zaštiti osobnih podataka (General Dana Protection Regulation – GDPR) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine, svojim potpisom Izlagač odobrava korištenje svojih osobnih podataka iz Prijavnice u svrhu promocije manifestacije „Jesen u Lici“ 2024. godine, a Organizator se obvezuje da će navedene osobne podatke obrađivati povjerljivo i postupati s njim u skladu s Uredbom.