Sponzori


 • Hrvatska Lutrija d.o.o.
 • Hrvatska pošta d.d. Zagreb
 • Hrvatska poštanska banka d.d.
 • EVN Croatia Plin d.o.o.
 • Croatia osiguranje d.d.
 • JU NP Plitvička jezera
 • JU Pećinski park Grabovača
 • JU Park prirode Velebit
 • JU Nacionalni park Sjeverni Velebit
 • Demil Tech d.o.o.
 • Energija projekt d.d.
 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Muzej Like Gospić
 • Memorijalni centar Nikola Tesla
 • Stilanova Lika – OPG Vlainić, Perušić
 • Turistička agencija „Adria Velebitica“ Brušane
 • Zipline Pazi Medo Rudopolje
 • Adrenalinski park Likos, Gospić
 • IM Commerce d.o.o.
 • Lika ceste d.o.o.
 • Prijevoznički obrt Josip Knežević
 • Hrvatske šume
 • Novi list

Donacije

 1. AUTO ZUBAK ZAGREB D.O.O.
 2. DASOVIĆ D.O.O. BRINJE
 3. DRVNA BIOMASA D.O.O.
 4. P.V. GRAĐENJE D.O.O.
 5. GALIĆ PROMET D.O.O.
 6. HADRIA D.O.O. NOVALJA
 7. HM DRVO D.O.O. BRINJE
 8. IM-COMMERCE D.O.O. JEZERANE
 9. KUŠANIĆ D.O.O.
 10. LJEKARNA ŠKUNCA, NOVALJA
 11. NP PLITVIČKA JEZERA
 12. PRIJEVOZNIK LUKA BABURIĆ
 13. VEMMONT LIKA D.O.O.
 14. ZLATKO-COMMERCE D.O.O. JEZERANE
 15. DEMIL TECH D.O.O.
 16. ENERGIJA PROJEKT D.D.
 17. LIKA CESTE D.O.O.
 18. PRIJEVOZNIČKI OBRT JOSIP KNEŽEVIĆ
 19. VRKLJAN D.O.O.
 20. MAKI J.D.O.O. GOSPIĆ
 21. HP D.D.

MEDIJSKO PRAĆENJE