Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Ličko-senjska županija je nositelj prava kreiranja i/ili objavljivanja sadržaja te upravljanja internetskim stranicama www.jesenulici.hr

Osoba koja upotrebljava internetske stranice (u daljem tekstu: Korisnik) korištenjem istih bezuvjetno pristaje na primjenu ovih Uvjeta korištenja te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uvjete korištenja i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja.

Korištenje sadržaja dostupnog na internetskim stranicama (bez obzira je li isti slobodno dostupan bilo kojemu Korisniku ili ograničeno dostupan primjenom zaštićenih sustava i aplikacija informacijske tehnologije) dopušteno je isključivo na način i pod uvjetima određenim ovim Uvjetima korištenja.

Svako drukčije korištenje sadržaja dostupnog na internetskim stranicama podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.

Objavljeni sadržaj

Sadržajem koji je objavljen i dostupan na internetskim stranicama smatra se tekst, grafika, zaštitni znaci, logotipi, fotografije i drugi audiovizualni sadržaj, kao i svi ostali informativni ili tehnički materijali bez obzira na način prikaza, objave ili njihove dostupnosti Korisniku.

Pravo intelektualnog vlasništva

Sadržaj objavljen na internetskim stranicama zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane Ličko-senjske županije ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava. Ličko-senjska županija pri objavi autorskog sadržaja omogućit će prikaz imena autora sadržaja, odnosno nositelja autorskih prava, na način na koji je to optimalno moguće učiniti bez većih troškova ili implementacije posebnih tehničkih rješenja.

Dostupnost internetskih stranica

Ličko-senjska županija ne može jamčiti dostupnost internetskih stranica u svako vrijeme i putem svake vrste uređaja i preglednika, kao i svake komunikacijske veze. Internetske stranice mogu biti privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično nedostupne iz razloga tehničke i druge prirode (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i slično). Ličko-senjska županija ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu zbog nedostupnosti internetskih stranica. Ličko-senjska županija može u svako doba provesti preinake internetskih stranica na bilo koji način i u bilo kojem obliku, što uključuje promjenu vizualnog identiteta, dizajna i arhitekture, sustava upravljanja sadržajem te drugih aplikativnih rješenja vezanih uz funkcioniranje internetskih stranica.

Karakter objavljenog sadržaja i odgovornost Ličko-senjske županije

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovih internetskih stranica isključivo je informativnoga karaktera i pribavljen iz izvora koje Ličko-senjska županija smatra pouzdanim, bez ikakvog jamstva Ličko-senjske županije, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik upotrebljava isključivo na vlastitu odgovornost i Ličko-senjska županija ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog.

Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Način i svrha korištenja sadržaja

Ličko-senjska županija daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu da razgleda, otisne, kopira ili na drugi način upotrijebi sadržaj ovih internetskih stranica, isključivo za svoju osobnu i nekomercijalnu uporabu, odnosno u svrhu promocije Like kao destinacije, pod uvjetom da tako preuzeti sadržaj ne mijenja ili nagrđuje na bilo koji način (uključujući i objavu moralno neprimjerenog sadržaja na internetskim stranicama) te da uz preuzeti sadržaj navede Ličko-senjsku županiju kao izvor te ime autora navedenog sadržaja.

Bilo kakav drugi način ili svrha korištenja sadržaja dopušteni su isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Ličko-senjske županije i/ili drugog zakonitog nositelja autorskog prava nad sadržajem, isključivo od strane osobe kojoj je takva suglasnost dana te na način i u svrhu navedenu u toj suglasnosti.

Nijedna fotografija presnimljena s ovih web-stranica ne smije se upotrijebiti u komercijalne svrhe (izrada turističkih vodiča, razglednica i sličnih materijala namijenjenih direktnoj prodaji).

U slučaju neovlaštene uporabe, autori istih protiv korisnika će pokrenuti sudski spor za neovlašteno korištenje i povredu autorskog prava.

Pravna ili fizička osoba koja se koristi fotografijama s ovih web-stranica obvezna je pri njihovu objavljivanju navesti da su vlasništvo arhive Ličko-senjske županije, kao i navesti ime i prezime autora fotografije.

Način pristupa internetskim stranicama i objavljenom sadržaju

Pristup internetskim stranicama omogućen je neograničenom broju osoba s odgovarajućom računalnom opremom i internetskom vezom. Ličko-senjska županija zadržava pravo da u određenim slučajevima (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i slično) privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično ograniči način i mogućnost pristupa internetskim stranicama djelomično ili u cijelosti, kako svim Korisnicima tako i pojedinačnom Korisniku ili grupi Korisnika. U bilo kojem od navedenih slučajeva Ličko-senjska županija ne može se smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog ograničavanja pristupa internetskim stranicama i objavljenom sadržaju.

Prilikom pristupa internetskim stranicama i sadržaju Korisnik je dužan rabiti standardnu tehničku opremu i uobičajene standarde i načine pristupa internetskim stranicama. Sadržaj objavljen na internetskim stranicama moguće je pretraživati samo primjenom dopuštenih metoda informacijske tehnologije, na onaj način i u onoj količini i mjeri u kojoj je to uobičajeno za fizičku osobu Korisnika. Svaki drugi način pretraživanja i/ili korištenja sadržaja kojim se zaobilaze zaštićeni sustavi i aplikacije informacijske tehnologije ili prilikom kojeg se upotrebljavaju određene aplikacije ili alati za simultano preuzimanje količine podataka koja nije uobičajena za fizičku osobu Korisnika predstavlja povredu zaštićenog prava Ličko-senjske županije, za što Korisnik snosi odgovarajuću materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost.

Sadržaj trećih osoba

Internetske stranice mogu sadržavati sadržaj trećih osoba.

Ličko-senjska županija ne jamči da je takav sadržaj u potpunosti oslobođen od prava trećih osoba, osobito u dijelu koji se odnosi na intelektualno vlasništvo.

Iz navedenih razloga Ličko-senjska županija ne odgovara za štetu koja bi Korisniku mogla nastati korištenjem sadržaja trećih osoba u bilo kojem smislu, bez obzira proizlazi li ista iz zahtjeva trećih osoba ili neispravnog funkcioniranja preuzetog sadržaja.

Pravo promjene sadržaja

Ličko-senjska županija zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na internetskim stranicama bez obveze prethodne najave i u bilo kojem trenutku te se ne može smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog takve radnje.

Poveznice na vanjske sadržaje

Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i/ili poveznice na druge internetske sadržaje. Ličko-senjska županija ni u kom slučaju ne odgovara za sadržaj na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica niti odgovara odnosno upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja.

Ličko-senjska županija ne može jamčiti ni za dostupnost vanjskih sadržaja ili ispravno funkcioniranje poveznica na iste te se ne može smatrati odgovornom ni za kakvu štetu nastalu zbog korištenja takvog sadržaja ili pristupa istom. Korisnik je dužan samostalno odlučivati hoće li istom i na koji način pristupati putem poveznica na ovim internetskim stranicama te je samostalno odgovoran za takve radnje i svjestan je posljedica koje mogu nastati poduzimanjem istih.

Isključivanje opcije praćenja

Nemoj me pratiti funkcija je koja posjetiteljima omogućuje isključivanje opcije da ih mrežne stranice prate u bilo koju svrhu, uključujući uporabu servisa za analitiku, oglašivačkih mreža i društvenih platformi.

Opcije Nemoj me pratiti dostupne su u nizu preglednika, uključujući:

  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Opera